quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011

Moshe Perets - Ekh


משה פרץ - איך

הולך לי במורד הדרך
אולי אמצא לי אהבה
עכשיו אני נודד בלי ערך
כי לליבי אין עוד תשובה
 
איפה את מתוקה שלי
איפה את אהובה
פיתחי לי את ליבך
אמרי לי רק שאת היחידה
איך את מנסה אלי לפתוח את ליבך
ואת יודעת מרחוק זה לא יילך
אז בואי תני לי את ידך
 
שאת קולך אני שומע
אני נכנע ברגשותי
את האחת אני יודע
אוהב אותך עד סוף ימי
 
...איפה את מתוקה שלי


holekh li bemorad haderekh
ulay emtsa li ahava
3akhshav ani noded bli 3erekh
ki lelibi eyn 3od tshuva

eyfo at metuqa sheli
eyfo at ahuva
pit7ili et libekh
imri li raq she'at haye7ida

ekh at menasa elay liftoa7 et libekh
ve'at yoda3at mera7oq ze lo yelekh
az boi tni li et yadekh

she'et qolekh ani shomea3
ani nikhna3 berigshotay
at ha'a7at ani yodea3
ohav otakh 3ad sof yamay

eyfo at metuqa sheli...

Nenhum comentário:

Postar um comentário