sábado, 27 de novembro de 2010

To want/to need

To want: (rotse) אני / אתה / הוא : רוצה

 (rotsa) אני / את / היא : רוצה

  (rotsim) אנחנו / אתם / הם : רוצים

(rotsot) אנחנו / אתן / הן : רוצותTo need:

 (tsarikh) אני / אתה / הוא : צריך

(tsrikha) אני / את / היא : צריכה

  (tsrikhim) אנחנו / אתם / הם : צריכים

(tsrikhot) אנחנו / אתן / הן : צריכות I need to go immediatelly (lalekhet miyad) - אני צריך ללכת מיד

 

We need to go immediatelly - אנחנו צריכים ללכת מיד

 What do you want? מה אתה רוצה؟

I want to give a cake to Yael. (ani rotse latet leya3el 3uga) אני רוצה לתת ליעל עוגה

What do you want? (asking a woman) מה את רוצה؟

Nenhum comentário:

Postar um comentário